Д-р Георги Атанасов Димитров - лекар ординатор


Квалификации

Основна квалификация: Медицина, Тракийски университет, Медицински Факултет – Стара Загора 1996-2003

Квалификация:

Специализант по Анестезиология и Интензивно лечение от 01.06. 2009 към Тракийски Университет, Медицински Факултет

гр. Ст Загора и база за практическо обучение ОАИЛ - МБАЛ „Хасково”АД гр.Хасково

Професионален опит :

2006-2012  Лекар-ординатор – ОАИЛ МБАЛ Хасково АД

2003-2006  Лекар-ординатор – ЦСМП гр. Хасково                                                

2003-2010  Лекар – кабинет за неотложна помощ към МЦ ІІІ –та поликлиника

Езикови познания: Англииски език – писменно и говоримо

Компютърна грамотност: Windows, MS Office, iOS

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД